لوس شدن سگ

آشنایی با بهترین رفتار برای جلوگیری از لوس شدن سگ برای صاحبان این حیوان خانگی ضروری است. هیچ کدام از صاحب های سگ کامل نیستند و اکثرا در روند تربیت و آموزش حیوان دچار اشتباهاتی می شوند. پس هر صاحبی پیش از آموزش این حیوان و جهت دوری و غلبه بر مشکلات آن باید بهترین رفتار برای جلوگیری از لوس شدن سگ را آموخته باشد. در اینجا قصد داریم با لوس شدن سگ و مسائل مربوط به آن آشنا شویم با دهکده حیوانات همراه باشید.

بهترین رفتار برای جلوگیری از لوس شدن سگ

بهترین رفتار برای جلوگیری از لوس شدن سگ

برای جلوگیری از لوس شدن سگ باید رفتارهایی انجام داد که طبیعتا بر روی خود حیوان و صاحب آن تأثیرات زیادی را بر جای خواهد گذاشت. زیرا رفتار مناسب، صبر و حوصله و آموزش صحیح یکی از مهم ترین راهکارها برای جلوگیری از لوس شدن سگ است. همچنین هیچ صدمه ای متوجه سگ نخواهد شد. البته اگر صاحب سگ به صورت اصولی آموزش ببیند، خیلی راحت بر لوس شدن حیوان تسلط می یابد که بهترین رفتارها به شرح زیر است:

تطابق خانواده

هر یک از افراد خانواده که در روند تربیت و آموزش سگ دخالت کند، چیزی جزء لوس شدن سگ را به دنبال نخواهد داشت. البته این موضوع قابل درک بوده و هر کدام از افراد منزل علاقه ویژه ای به عضو جدید دارند. درنتیجه این نوع آموزش، حیوان را گیج و سردرگم خواهد کرد. برای مثال فرزند خانواده از سگ می خواهد روی مبل بنشیند در حالی که مادر چنین اجازه ای را نمی دهد. یا پدر یک مبل خاص را به حیوان اختصاص می دهد و از طرفی دیگر پسر خانواده رختخوابی جدید برای سگ خریداری می نماید. پس همین عدم تطابق در خانواده موجب بروز رفتارهایی مانند لوس شدن در سگ می شود.

پس برای جلوگیری از لوس شدن سگ و عدم تطابق در خانواده بایستی برنامه ریزی های مناسب ایجاد شود. این برنامه ها شامل روش های مشخص، روال خاص، قوانین و مسئولیت های همه پسند در بین تمام اعضای خانواده است که پیش از ورود سگ به خانه بایستی تجزیه و تحلیل گردند. درنتیجه هر فرد وظایف خود و مقرراتی که حیوان باید از آن اطاعت کند را درک خواهد نمود.

اجتماعی کردن سگ

صاحب سگ قبل از خرید حیوان باید هدف خود را از نگهداری آن تعیین نماید تا از لوس شدن سگ جلوگیری نماید. زیرا به عقیده برخی از افراد سگ نباید با انسان ها و سایر حیوانات در ارتباط باشد. ولی سگ ها به مصاحبت و افزایش حس اجتماعی شدن نیاز دارند و بدون فرمان نباید به انسان و حیوان حمله کنند. بنابراین محدود کردن ارتباط سگ با اطرافیان باعث بروز مشکلاتی همچون لوس شدن، تهاجم یا ترس در درازمدت می گردد. پس زمان پیاده روی سگ را با خود برده تا با دوستان خود ارتباط برقرار کند و مکان های جدید را لمس و کاوش نماید.

بهترین رفتار برای جلوگیری از لوس شدن سگ – آموزش مداوم و پیوسته

بهترین رفتار برای جلوگیری از لوس شدن سگ – آموزش مداوم و پیوسته

متأسفانه برخی از صاحبان سگ به دنبال آموزش بیش از حد و سریع در یک جلسه برای سگ خود هستند. البته این موضوع سگ را گیج کرده و چیزی یاد نمی گیرد. همچنین به احتمال زیاد بی توجهی و لوس شدن حیوان را به دنبال دارد. پس در هر جلسه آموزش یا یک حرکت ورزشی جدید را به سگ آموخته تا همه چیز را کامل بفهمد. البته این آموزش ها در طول روز باید در 2 جلسه 15 دقیقه ای باشند تا بسته به صبر حیوان بهتر دستورات را درک نماید.

عدم پذیرش ناخواسته رفتار نادرست

زمانی که صاحب سگ از خانه خارج می شود یا صدای رعد و برق به گوش می رسد، حیوان خود را لوس کرده و شروع به زوزه کشیدن خواهد کرد. سپس صاحب سگ با نوازش کردن، حیوان را لوس کرده و او را وادار می کند که همان حرکات را دوباره تکرار نماید. البته این رفتار صحیح و بی ضرر بوده در حالی که این نوع پذیرش های ناخواسته می تواند مشکلات جدی تری را به وجود آورد. زیرا سگ احساس می کند که با این رفتار مورد جلب توجه و دلسوزی صاحب خود قرار می گیرد. درنتیجه برای جلوگیری از لوس شدن حیوان باید در قبال خواسته های نادرست سگ رفتار مناسب از خود نشان داد بدون اینکه آسیبی متوجه حیوان گردد.

با استفاده از راهکارهای فوق می توانید از لوس شدن سگ جلوگیری کنید.

لطفا نظرات خود را با خانواده دهكده حيوانات در ميان بگذاريد

تصاویر مجموعه
ساعات بازدید مجموعه
امکان بازدید همه روزه از مجموعه حتی روزهای جمعه و تعطیل
09123609467 شماره تماس - رفیعی
ساعات بازدید: 10 تا 19لطفا یک روز قبل از بازدید هماهنگ کنید