دانستن تفاوت سگ شیانلو و ژرمن شپرد به این دلیل بسیار مهم است که این دو نژاد سگ با هم شباهت های زیادی دارند، دلیل این شباهت این است که نژاد شیانلو که در مواردی به آن ژرمن شیانلو نیز می گویند در ابتدای کار از یک گروه بین سگ های ژرمن شپرد انتخاب شده و پرورش داده شدند. هر دور نژاد این سگ دارای شباهت...

یگ یکی از محبوب ترین حیوانات خانگی است که طرفداران زیادی دارد و حتی در انجام اموری مانند نگهبانی نیز می تواند کمک زیادی به انسان بکند، از طرفی هم زیستی انسان و سگ در طول سالیان دراز باعث شده است که تقریبا در بیشتر موارد سگ ها رابطه خوبی با انسان ها داشته باشند. همچنین بی شک مواردی را دیده اید که...

فهمیدن تفاوت بین مالاموت و سیبرین هاسکی کار ساده‌ای نیست، چرا که این دو سگ به قول معروف سگ های سورتمه‌ هستند و از آنجایی که هر دو از یک منطقه جغرافیایی خاص می‌آیند با آب و هوای سرد سازگاری بیشتری دارند. این شرایط زندگی مشابه باعث شده که خصوصیات فیزیکی این سگ ها شباهت زیادی به هم داشته باشد، اما بی...

تصاویر مجموعه
ساعات بازدید مجموعه
امکان بازدید همه روزه از مجموعه حتی روزهای جمعه و تعطیل
09123609467 شماره تماس - رفیعی
ساعات بازدید: 10 تا 19لطفا یک روز قبل از بازدید هماهنگ کنید